Àrees d'acció

Actualment la Fundació s’estructura en dues àrees d’acció: Àmbit - Universit@rtdelViure i l'Institut d'Ecologia Emocional.